Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2017

12:43
Andrzej Kotański "Wiersze o moim psychiatrze"
Reposted fromShittyKitty ShittyKitty viacametrue cametrue
12:28
Myślę, że jakaś część mnie zawsze będzie na Ciebie czekać.
— (via atropinum)
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viacametrue cametrue

July 20 2017

13:21
Ale kochanie, nie ma tak nieśmiałego mężczyzny, żeby nie był w stanie wystartować wtedy kiedy mu naprawdę zależy. Nie goń, nie ścigaj, nie napieraj. To Ci się zwyczajnie nie opłaci.
— pokolenie ikea
Reposted fromniewiastqa niewiastqa viagingerowaa gingerowaa
13:05
2541 90f1 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasummer-vibes summer-vibes
13:03
6226 d079 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
13:00
3437 c340 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes

July 13 2017

14:57
4792 6789 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaretro-girl retro-girl
13:31
6315 2038
Reposted fromamatore amatore viaIriss Iriss
13:28
5061 ae43 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss

April 28 2017

12:50
4295 2ef0
Reposted fromgalaxys galaxys
12:24
Zatęskniłem bardzo do takiego spokoju, chciałem, aby już wszystko się we mnie ostatecznie uspokoiło. Aby nie szastał się we mnie gniew, wściekłość, sprzeciwy losowi i inne takie ciężkie do znoszenia namiętności.
— Iwaszkiewicz
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viagalaxys galaxys

April 27 2017

13:17
Wszystko jest coraz bardziej za późno. Chociaż to zdanie jest może błędne nie tylko logicznie, językowo, ale naprawdę za późno może być tylko raz, w ciągu jednej sekundy, a potem już zawsze.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaIriss Iriss
12:41
Więzi, które nas łączą są czasami nie do wytłumaczenia. Łączą nas nawet po tym, gdy wydaje się, że powinny się już zerwać. Niektóre więzi opierają się odległości, czasowi, logice. Ponieważ niektóre więzi są po prostu sobie przeznaczone. 
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viaIriss Iriss
12:38
Już zbyt wiele się stało, co się stać nie miało,
a to co miało nadejść, nie nadeszło.
— Wisława Szymborska
Reposted fromxironical xironical viaIriss Iriss

April 12 2017

11:50
09:57

Umiesz śmiało marzyć, ale na śmiały czyn to już cię nie stać.


— W.Szekspir
Reposted frombzdura bzdura viacheri cheri
09:50
Są takie osoby, o których wiesz, po prostu masz przeczucie, że zostaną z Tobą na zawsze. Czasem znikają na jakiś czas, ale więź pozostaje i wraca się do siebie, jakby nigdy nic się nie zdarzyło, jakby czas stanął w miejscu. Zaczynasz rozmawiać i czujesz, jakbyście się widzieli wczoraj.
— Agnieszka Dygant
Reposted fromSandria Sandria viacheri cheri

March 30 2017

15:35
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
15:33
Ja jestem jedną z tych, która przywiązuje się do każdego miłego słowa. Tą, która zawsze wszystko wyolbrzymia. Zależy mi na innych o wiele bardziej, niż ja kiedykolwiek znaczyłam coś dla nich. Robię sobie nadzieje, a potem płaczę.
— tumblr. takie prawdziwe
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty

March 29 2017

14:16
8192 3ff3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakonwalia konwalia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl